Vítejte na stránkách e-learningu s ekologickou tématikou! Prosím, vyberte si z naší nabídky níže. Přejeme hodně zábavy!


Přeskočit: dostupné kurzy

Dostupné kurzy

Kurz ukazuje přehled možností, kterými obce mohou ovlivňovat celkovou produkci komunálních odpadů na jejich území..

Kurz byl vytvořen s cílem pomoci obcím rozumně se vypořádat s připravovaným zákazem skládkování směsného komunálního odpadu od roku 2024.Přednostně je zaměřen na možnosti snižování produkce směsného komunálního odpadu.

Tento kurs má především pomoci lidem pracujícím ve státní správě a samosprávě skloubit vydávání povolení pro provoz velkých průmyslových provozů s naplňováním Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách. Ale samozřejmě není ani zdaleka omezen jen a jen pro ně.

Naučte se efektivně vyhledávat v Integrovaném registru znečišťování a využívat jej ke zlepšení životního prostředí ve svém okolí. 

Naučíte se, jak a kdy se efektivně zapojit do procesu vydávání integrovaného povolení IPPC nebo do procesu jeho změny.

Kurs Vás seznámí s riziky chemických látek, s jejich zdravotními dopady. Podrobně se věnuje látkám, kterým je v současnosti věnována největší pozornost. Seznámíte se i se zásady ekologické spotřeby.